expresowa wysyłka w 24h*

|

30 dni na bezpłatną wymianę oraz zwrot

Regulamin promocji „prezent gratis”

§ 1 ORGANIZATOR

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „prezent gratis” (dalej „Promocją”).

 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.Moliera2.com

 3. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859. (dalej „Organizatorem”).


 


 

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJ

Promocja obowiązuje od dnia 01 listopada 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Promocja nie obowiązuje podczas trwania Nocy Zakupów.


 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 1. Przy zakupie dowolnych produktów na portalu www.moliera2.com na kwotę przekraczającą 1.500 (słownie: tysiąc pięćset ) złotych i wybraniu w koszyku zakupów jednego z 2-ch prezentów (kosmetyki marki Balmain), Klient otrzyma wybrany prezent wraz z zamówieniem.

 2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Warunkiem jest złożenie kolejnego zamówienia na kwotę przekraczającą 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych.

 3. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również otrzymany prezent w stanie niezmienionym.

 4. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym www.moliera2.com.


 


 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

 2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin został opublikowany w dniu 31.10.2016 r.

 4. Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: pytanie@moliera2.com.