expresowa wysyłka w 24h*

|

100 dni na bezpłatną wymianę oraz zwrot

Regulamin sprzedaży on-line obowiązujący od 12.09.2016


Spełniając oczekiwania naszych Klientów, z myślą o ich wygodzie IT FASHION POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej „IT FASHION”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859, jest właścicielem serwisów sprzedaży on-line Asortymentu dostępnego w salonach w Warszawie przy ul. Moliera 2 -  www.Moliera2.com i przy Pl. Trzech Krzyży 3/4 – www.PlacTrzechKrzyzy.com.

 

I. Definicje

 

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w SalonieMoliera2.com oraz Salonie PlacTrzechKrzyzy.com z logowaniem się do Konta lub bez logowania się do Konta.

Salon Moliera2.com – prowadzony przez IT FASHION serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, na stronie internetowej www.Moliera2.com.

Salon PlacTrzechKrzyzy.com – prowadzony przez IT FASHION serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, na stronie internetowej www.PlacTrzechKrzyzy.com.

Asortyment – towar oferowany przez IT FASHION w serwisie sprzedaży on-line w Salonie Moliera2.com oraz w Salonie PlacTrzechKrzyzy.com.

Asortyment „wkrótce” – towar, który będzie dostępny w serwisach sprzedaży on-line; W momencie dotarcia Asortymentu „wkrótce” do Salonu Moliera2.com lub Salonu PlacTrzechKrzyzy.com Asortyment „wkrótce” zmienia status na Asortyment „nowość” i zaczyna być dostępny w Salonach sprzedaży on-line lub w Salonie w Warszawie przy ul. Moliera 2 i przy Pl. Trzech Krzyży 3/4.Cena przy Asortymencie „ wkrótce” jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie przy zmianie statusu na „nowość”.

Cena orientacyjna – wskazana w PLN wartość Asortymentu „wkrótce” określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w walucie EURO, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Asortymentu „wkrótce”. W momencie zmiany statusu Asortymentu na „nowość” cena orientacyjna zostanie przeliczona na cenę regularną.

Cena regularna – wskazana w PLN wartość Asortymentu określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w EURO zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień wprowadzenia Asortymentu do systemu sprzedaży on-line i zmiany statusu na „nowość”.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych produktów dostępnych w Salonie Moliera2.com oraz Salonie PlacTrzechKrzyzy.com, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów z tytułu posiadania karty VIP oraz liczbę zebranych punktów na karcie VIP; Klient posługuje się tym samym loginem i hasłem do Konta zarówno w Salonie Moliera2.com jak i Salonie PlacTrzechKrzyzy.com – wystarczy, że dokona Rejestracji w jednym z Salonów.

Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

Zamówienie bez logowania do Konta - proces wyboru i czasowej rezerwacji towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Karta VIP –karta lojalnościowa na okaziciela, wydawana na konkretne imię i nazwisko, ale z możliwością realizacji zakupów przez inne osoby (warunkiem jest podanie danych osoby, na którą karta została wydana). Na karcie zbierane są punkty, za każde zakupy powyżej 500 zł zarówno w salonach w Warszawie przy ul. Moliera 2 i Pl. Trzech Krzyży 3/4 oraz w Salonach www.Moliera2.com i www.PlacTrzechKrzyzy.com Klient otrzymuje 100 punktów; Po zgromadzeniu 5 000 punktów klient otrzymuje stały gwarantowany rabat 5% na nowe regularne kolekcje. Po zgromadzeniu 10 000 punktów klient otrzymuje stały gwarantowany rabat 10% na nowe regularne kolekcje.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Salonie.

 

II. Zasady rejestracji

 

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Salonu Moliera2.com oraz Salonu PlacTrzechKrzyzy.com, w którym Klient podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła. Klient posługuje się tym samym loginem i hasłem do Konta zarówno w Salonie Moliera2.com jak i Salonie PlacTrzechKrzyzy.com – wystarczy, że dokona Rejestracji w jednym z Salonów.
 2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Salonu Moliera2.com oraz Salonu PlacTrzechKrzyzy.com, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów dokonywanych w Salonie Moliera2.com oraz Salonie PlacTrzechKrzyzy.com, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów z tytułu karty VIP oraz liczbę zebranych punktów na karcie VIP.
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Salonu Moliera2.com oraz Salonu PlacTrzechKrzyzy.com. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 5. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 6. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 7. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
 8. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienie od Klienta jest przyjmowane przez Salon Moliera2.com oraz Salon PlacTrzechKrzyzy.com poprzez strony internetowe www.Moliera2.com i www.PlacTrzechKrzyzy.com.
 2. Salon Moliera2.com oraz Salon PlacTrzechKrzyzy.com przyjmuje Zamówienie z logowaniem do Konta jak i Zamówienie bez logowania do Konta.
  • Zamówienie z logowaniem do Konta– polega na wyborze i czasowej rezerwacji towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.
  • Zamówienie bez logowania do Konta – polega na wyborze i czasowej rezerwacji towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
 3. Po złożeniu zamówienia Asortymentu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do Salonu Moliera2.com lub Salonu PlacTrzechKrzyzy.com. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 4. Jeśli Zamówienie zostaje złożone w dniach roboczych od poniedziałku do czwartku rezerwacja wybranych produktów obowiązuje do 24 godzin (1 dzień). W przypadku braku wpłaty za złożone Zamówienie, po przekroczeniu czasu rezerwacji, Zamówienie otrzymuje status „anulowane”, a towar ponownie jest dostępny w Salonie Moliera2.com lub Salonie PlacTrzechKrzyzy.com. Wiadomość o anulowaniu Zamówienia jest wysłana do Klienta na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji jeśli dokonuje Zamówienie z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 5. Jeśli Zamówienie zostaje złożone w dniach od piątku do niedzieli oraz w święta, rezerwacja wybranych produktów obowiązuje do 24 godzin (1 dzień) począwszy od upływu dnia wolnego (dni wolnych). Przez „dzień wolny” należy rozumieć dni przypadające w soboty oraz w dni określone ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 2015 roku, poz. 90).). W przypadku braku wpłaty za złożone Zamówienie, po przekroczeniu czasu rezerwacji, Zamówienie otrzymuje status „anulowane”, a towar ponownie jest dostępny w Salonie Moliera2.com lub Salonie PlacTrzechKrzyzy.com. Wiadomość o anulowaniu Zamówienia jest wysłana do Klienta na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 6. Po dokonaniu płatności za Asortyment Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Salon Moliera2.com lub Salon PlacTrzechKrzyzy.com, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Wiadomość jest wysłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji jeśli dokonuje Zamówienie z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 7. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Asortymentu, sposobu płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy i ewentualnie dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania. Zmiana adresu dostawy możliwa jest wyjątkowo, po uzyskaniu zgody IT FASHION oraz przed wydaniem Asortymentu przewoźnikowi/kurierowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał zamówiony Asortyment.
 8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który wysyłany jest do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.
 9. IT FASHION zastrzega, że w przypadku Zamówienia z logowaniem do Konta bądź Zamówienia bez logowania do Konta, już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Klient zdecyduje się na inny model powinien ponownie złożyć Zamówienie z logowaniem do Konta bądź Zamówienie bez logowania do Konta na alternatywny Asortyment jednocześnie informując mailowo Salon Moliera2.com oraz Salon PlacTrzechKrzyzy.com o zmianie.

 

IV. Ceny asortymentu i koszty dostawy

 

 1. Wszystkie ceny Asortymentu zamieszczone na stronie internetowej Salonu Moliera2.com oraz Salonu PlacTrzechKrzyzy.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Asortymentu nie obejmują kosztów transportu i dostawy Asortymentu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronach internetowych Salonu Moliera2.com oraz Salonu PlacTrzechKrzyzy.com.
 3. Cena podana przy każdym Asortymencie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Salon Moliera2.com oraz Salon PlacTrzechKrzyzy.com zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Asortymentu będącego w ofercie Salonu Moliera2.com oraz Salonu PlacTrzechKrzyzy.com, który zmienia swój status z Asortymentu „wkrótce” na Asortyment „nowość” z orientacyjnej na regularną, zgodnie z definicjami Rozdziału I niniejszego regulaminu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Asortymentu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Koszty dostawy Asortymentu zostaną uwzględnione w paragonie fiskalnym wysyłanym do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.
 6. Klientom, którzy podczas Rejestracji podali numer karty i imię i nazwisko osoby, na którą Karta VIP została wydana, automatycznie naliczany jest aktualnie przysługujący rabat podczas dokonywania Zamówienia z logowaniem do Konta. Klienci realizujący Zamówienia bez logowania do Konta, chcąc skorzystać z aktualnie przysługującego im rabatu, każdorazowo podają podczas Zamówienia numer Karty VIP oraz imię i nazwisko osoby, na którą Karta VIP została wydana. Jeśli Klient ma wystarczającą liczbę punktów do udzielenia mu rabatu, cena zamówionego Asortymentu pomniejszana jest o wartość przyznanego rabatu. Informacja o rabacie widoczna jest w podsumowaniu Zamówienia. Rabat może być wykorzystany wyłącznie przez Klienta na zakup Asortymentu. Kwota stanowiąca równowartość rabatu nie podlega wypłacie na rzecz Klienta.

 

V. Płatności i kody promocyjne

 

 1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronach Salonu Moliera2.com lub Salonu PlacTrzechKrzyzy.com. Klient może dokonać płatności korzystając z szybkiego przelewu, karty kredytowej w systemie PAYU lub za pobraniem, zgodnie z ust. 2 poniżej.
 2. Płatność za Asortyment za pobraniem możliwa jest w przypadku zamówienia nie przekraczającego kwoty 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych).
 3. W przypadku wybranego Asortymentu Salon Moliera2.com oraz Salon PlacTrzechKrzyzy.com zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 4. Klient może skorzystać z kodu promocyjnego otrzymanego drogą e-mailową od Salonu Moliera2.com i/lub Salonu PlacTrzechKrzyzy.com lub bonu wartościowego otrzymanego w Salonach w Warszawie przy ul. Moliera 2 oraz Pl. Trzech Krzyży 3/4. Kody rabatowe oraz bony o wartości 200 zł mogą być realizowane tylko i wyłącznie od wartości zamówienia 1 500 zł. Kody rabatowe oraz bony są ograniczone czasowo, po upływie daty ważności Klient nie ma możliwości skorzystania ze zniżki.

 

VI. Dostawa asortymentu

 

 1. Dostawa Asortymentu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier bądź odbiór osobisty) i określony w Zamówieniu.
 2. Dostawa Asortymentu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (bok@moliera2.com) w celu ustalenia dodatkowej opłaty za dostawę.
 4. Przy odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Klient i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadamia się o powyższym fakcie IT FASHION.
 5. IT FASHION nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Asortymentu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
 6. Klient Salonu Moliera2.com oraz Salonu PlacTrzechKrzyzy.com ma możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego Asortymentu zarówno podczas składania Zamówienia z logowaniem do Konta jak i bez logowania do Konta, na wypadek zagubienia bądź uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Cały Asortyment dostępny w SALONIE pochodzi z legalnego źródła, jest oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Salonie Moliera2.com i/lub Salonie PlacTrzechKrzyzy.com w związku z niezgodnością Asortymentu z umową sprzedaży.
 3. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacja@moliera2.com, jeśli Asortyment został kupiony w Salonie Moliera2.com lub na adres reklamacja@plactrzechkrzyzy.com, jeśli Asortyment został kupiony w Salonie PlacTrzechKrzyzy.com, telefonicznie dzwoniąc na numer wskazany na stronie głównej serwisów lub w formie listu poleconego na adres: IT FASHION POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli zamówienie było składane z logowaniem, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, IT FASHION zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
 6. Jeżeli zakupiony Asortyment jest niezgodny z umową, Klient może:
  a) żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
  b) żądać wymiany Asortymentu na nowy,
  chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
  c) żądać odpowiedniego obniżenia ceny Asortymentu,
  d) odstąpić od umowy.
  Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli SALON otrzymał od Klienta powyższe żądanie i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 7. Jeśli wadliwy Asortyment zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas Salon zwraca koszty odesłania wadliwego Asortymentu poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Asortyment. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Asortymentu, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Asortymentu do Klienta oraz odesłaniem Asortymentu do Salonu.
 8. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment, a w przypadku przedpłaty na konto na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu.
 9. Salon Moliera2.com i/lub Salon PlacTrzechKrzyzy.com odpowiada za niezgodność Asortymentu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Asortymentu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Asortymentu. Klient traci uprawnienia do żądania doprowadzenia Asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Asortymentu z umową nie zawiadomi o tym Salonu Moliera2.com i/lub Salon PlacTrzechKrzyzy.com.
 10. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Asortymentu kupionego w Salonie Moliera2.com i/lub Salonie PlacTrzechKrzyzy.com bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: zwrot@moliera2.com, jeśli Asortyment został kupiony w Salonie Moliera2.com lub na adres e-mail: zwrot@plactrzechkrzyzy.com jeśli Asortyment został kupiony w Salonie PlacTrzechKrzyzy.com lub w formie listu poleconego na adres IT FASHION POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta IT FASHION przekaże Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, informację o dalszym postępowaniu oraz adres, na który należy odesłać Asortyment.
 4. Asortyment powinien zostać odesłany przez Klienta na adres podany przez IT FASHION w opakowaniu, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta, w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, IT FASHION dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrotowi podlega także poniesiony przez Klienta koszt dostawy Asortymentu do Klienta.
 6. Zwracany Asortyment musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Asortymentu, zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem), z zastrzeżeniem przewidzianym w zd. 2 i 3 ust. 4 niniejszego Rozdziału. Klient powinien się liczyć z możliwością wykonania prawa odstąpienia i dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
  • Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony, np. bielizna osobista, stroje kąpielowe,
 8. Zwracany Asortyment należy w miarę możliwości odsyłać razem z otrzymanym z nim paragonem fiskalnym lub fakturą. Koszt transportu Asortymentu zwróconego przez Klienta pokrywa IT FASHION do wartości równej zwykłej przesyłki kurierskiej.
 9. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, IT FASHION odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt.
 10. IT FASHION umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej bez żadnych konsekwencji, jeżeli Asortyment nie został dostarczony Klientowi, mimo że przewidziany termin dostawy już minął. W takiej sytuacji IT FASHION zwraca kwotę równą uiszczonej cenie Asortymentu i kosztom dostawy.
 11. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

 1. Założenie Zamówienia z logowaniem do Konta lub Zamówienia bez logowania do Konta jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wyłącznie związanych z realizacją Zamówienia.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Jedynym administratorem danych osobowych zgromadzonych w celach związanych z działalnością serwisu sprzedaży on-line jest IT FASHION.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania ich zmiany oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych.
 5. Dane z kart płatniczych używanych do dokonywania transakcji w związku z zakupami dokonywanymi w serwisie nie są przetwarzane przez IT FASHION.
 6. Korzystanie z serwisu sprzedaży on-line oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie.
 7. Za zgodą Klienta Salon Moliera2.com i/lub Salon PlacTrzechKrzyzy.com przesyła informację handlową, tzw. „newsletter”, zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie klikając w link zamieszczony każdorazowo w newsletterze „Wypisz z newslettera”. W przypadku powiadomień przesyłanych poprzez SMS, rezygnacja odbywa się poprzez przesłanie wiadomości email na adres online@moliera2.com.
 8. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204), zgodnie z jej postanowieniami.

 

X. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronach Salonu Moliera2.com i/lub Salonu PlacTrzechKrzyzy.com oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta. Salon Moliera2.com i Salon PlacTrzechKrzyzy.com poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 2. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Asortymentu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Salonu Moliera2.com i Salonu PlacTrzechKrzyzy.com), układu i kompozycji stron internetowych Salonu Moliera2.com oraz Salonu PlacTrzechKrzyzy.com, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody IT FASHION. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, IT FASHION może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.
 5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a IT FASHION na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 roku, Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 rok, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 ze zm.).