24H WYSYŁKA* / 100 DNI ZWROT

REGULAMIN

 

Spełniając oczekiwania naszych Klientów, z myślą o ich wygodzie IT FASHION POLSKA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwana dalej „IT FASHION”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000624988, NIP: 5252663777, REGON: 364788859, jest właścicielem serwisów sprzedaży on-line Asortymentu dostępnego w salonach w Warszawie przy ul. Moliera 2 - www.Moliera2.com  i przy Pl. Trzech Krzyży 3/4 – www.PlacTrzechKrzyzy.com oraz Asortymentu dostępnego w ofercie sprzedaży partnerów handlowych IT FASHION.

 

I. Definicje

 

Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Moliera2.com oraz Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com z logowaniem się do Konta lub bez logowania się do Konta.

Sklep internetowy Moliera2.com – prowadzony przez IT FASHION serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, na stronie internetowej www.Moliera2.com.

Sklep internetowy PlacTrzechKrzyzy.com – prowadzony przez IT FASHION serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, na stronie internetowej www.PlacTrzechKrzyzy.com.

Asortyment – towar oferowany przez IT FASHION w Sklepie internetowym Moliera2.com oraz w Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com.

Asortyment „wkrótce” – towar, który będzie dostępny w serwisach sprzedaży on-line; W momencie dotarcia Asortymentu „wkrótce” do Sklepu internetowego Moliera2.com lub Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com Asortyment „wkrótce” zmienia status na Asortyment „nowość” i zaczyna być dostępny w Sklepach internetowych Moliera2.com i PlacTrzechKrzyzy.com lub, z wyjątkiem Asortymentu oferowanego przez Przyjaciela Moliera 2, w Salonach stacjonarnych w Warszawie przy ul. Moliera 2 i przy Pl. Trzech Krzyży 3/4 oraz w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 10. Cena przy Asortymencie „wkrótce” jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie przy zmianie statusu na „nowość”.

Cena orientacyjna – wskazana w PLN wartość Asortymentu „wkrótce” określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w walucie EURO, zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Asortymentu „wkrótce”. W momencie zmiany statusu Asortymentu na „nowość” cena orientacyjna zostanie przeliczona na cenę regularną.

Cena regularna – wskazana w PLN wartość Asortymentu określona na podstawie przeliczenia ceny wskazanej przez producenta podanej w EURO zgodnie ze średnim kursem wymiany walut Narodowego Banku Polskiego na dzień wprowadzenia Asortymentu do systemu sprzedaży on-line i zmiany statusu na „nowość”.

Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej Rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych produktów dostępnych w Sklepie internetowym Moliera2.com oraz Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów z tytułu posiadania karty VIP oraz liczbę zebranych punktów na karcie VIP; Klient posługuje się tym samym loginem i hasłem do Konta zarówno w Sklepie internetowym Moliera2.com jak i Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com – wystarczy, że dokona Rejestracji w jednym ze Sklepów internetowych.

Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.

Zamówienie bez logowania do Konta - proces wyboru towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Karta VIP – karta lojalnościowa na okaziciela, wydawana na konkretne imię i nazwisko, ale z możliwością realizacji zakupów przez inne osoby (warunkiem jest podanie danych osoby, na którą karta została wydana). Na karcie zbierane są punkty, za każde zakupy powyżej 500 zł zarówno w Salonach stacjonarnych w Warszawie przy ul. Moliera 2 i Pl. Trzech Krzyży 3/4 oraz w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 10, a także w Sklepie internetowym Moliera2.com i Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com Klient otrzymuje 100 punktów; Po zgromadzeniu 5 000 punktów za zakupy dotyczące Asortymentu IT FASHION  Klient otrzymuje stały gwarantowany rabat 5% na nowe regularne kolekcje. Po zgromadzeniu 10 000 punktów za zakupy dotyczące Asortymentu IT FASHION Klient otrzymuje stały gwarantowany rabat 10% na nowe regularne kolekcje. Przy zakupie Asortymentu Przyjaciół Moliera 2 naliczane są punkty, ale nie podlegają one uwzględnieniu do otrzymania rabatów, bonów lub kodów promocyjnych.

Przyjaciel Moliera 2 – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka sprzedająca własny Asortyment dostępny wyłącznie on-line, za pośrednictwem Sklepu internetowego Moliera2.com lub/i Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com, która realizuje Zamówienie Klienta na warunkach określonych w Regulaminie.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Sklepie internetowym.

Sprzedawca – odpowiednio IT FASHION lub Przyjaciel Moliera 2, zawierający umowę sprzedaży z Klientem.

 

II. Zasady rejestracji

 

 1. Rejestracja polega na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepów internetowych Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com, w którym Klient podaje swoje dane teleadresowe. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu potwierdzenia Rejestracji. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym dostęp do indywidualnego Konta, z którego może korzystać po zalogowaniu poprzez podanie zgłoszonego podczas Rejestracji adresu e-mail oraz indywidualnego hasła. Klient posługuje się tym samym loginem i hasłem do Konta zarówno w Sklepie internetowym Moliera2.com jak i Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com – wystarczy, że dokona Rejestracji w jednym z Sklepów internetowych.
 2. Jeśli Klient nie pamięta hasła dostępu do Konta lub chce zmienić dotychczasowe hasło, powinien wysłać wiadomość poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie logowania Sklepu internetowego Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com, podając adres-mail, którym posłużył się podczas zakładania Konta. Na adres zostanie wysłana wiadomość e-mail z wygenerowanym linkiem do zmiany hasła.
 3. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym Moliera2.com oraz Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com, dane dotyczące wpłat, udzielonych rabatów z tytułu karty VIP oraz liczbę zebranych punktów na karcie VIP.
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji przy pomocy formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu internetowego Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com. Klient ponosi odpowiedzialność za podawanie niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych bądź brak ich aktualizacji.
 5. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 6. Klientowi nie wolno korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 7. Do korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji.
 8. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

 

III. Asortyment Przyjaciela Moliera 2

 

 1. Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com Asortyment Przyjaciela Moliera 2.
 2. Asortyment sprzedawany przez Przyjaciela Moliera 2 nie jest dostępny w salonach stacjonarnych prowadzonych przez IT FASHION.
 3. IT FASHION w zakresie Zamówień dotyczących Asortymentu Przyjaciela Moliera 2 jest wyłącznie pośrednikiem uprawnionym do przedstawienia oferty, aktualizowanej przez Przyjaciela Moliera 2, przyjęcia zapłaty za Asortyment i dokonania zwrotu zapłaconej ceny w razie odstąpienia przez Klienta od umowy w związku z istnieniem takiego uprawnienia dla umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, przyjęcia zwracanego Asortymentu, przyjęcia reklamacji, przyjęcia reklamowanego Asortymentu, powiadomienia Klienta o sposobie rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę, wysłania nowego Asortymentu w razie wymiany na nowy lub naprawy, przyjęcia dla Sprzedawcy oświadczeń Klienta związanych z nabytym Asortymentem.
 4. Przyjaciel Moliera 2 ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Asortymentu Przyjaciela Moliera 2, w szczególności rozpatruje reklamacje, realizuje żądanie Klienta przy udziale IT FASHION.   
 5. Asortyment Przyjaciela Moliera 2 nie jest objęty uprawnieniami wynikającymi z Karty VIP w zakresie przyznawania lub wykorzystywania rabatów, jak również kodami promocyjnymi lub bonami wartościowymi lub innymi, przyznawanymi w odniesieniu do Asortymentu IT FASHION.

 

IV. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienie od Klienta jest przyjmowane przez Sklep internetowy Moliera2.com oraz Sklep internetowy PlacTrzechKrzyzy.com poprzez strony internetowe www.Moliera2.com i www.PlacTrzechKrzyzy.com. IT FASION przyjmuje zamówienia dotyczące Asortymentu sprzedawanego przez Przyjaciela Moliera 2.
 2. Sklep internetowy Moliera2.com oraz Sklep internetowy PlacTrzechKrzyzy.com przyjmuje Zamówienie z logowaniem do Konta, jak i Zamówienie bez logowania do Konta.
 • Zamówienie z logowaniem do Konta – polega na wyborze towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas Rejestracji i nie uległy zmianie.
 • Zamówienie bez logowania do Konta – polega na wyborze towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.
 1. Po złożeniu zamówienia Asortymentu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacją, że Zamówienie dotarło do Sklepu internetowego Moliera2.com lub Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com. Wiadomość jest wysyłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 2. Przy składaniu Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Asortyment. Po dokonaniu płatności za Asortyment Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sklep internetowy Moliera2.com lub Sklep internetowy PlacTrzechKrzyzy.com, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku stwierdzenia, że wybrany Asortyment nie jest jednak dostępny, umowa nie zostaje zawarta, IT FASHION informuje o tym Klienta niezwłocznie, w terminie do 7 dni i dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, a Klient powyższe akceptuje i nie będzie wnosił żadnych dalszych roszczeń z tego tytułu. Wiadomość jest wysłana na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, jeśli Klient dokonuje Zamówienia z logowaniem lub na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli dokonuje Zamówienia bez logowania.
 3. W Zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Asortymentu, sposobu płatności oraz jego dostawy, a także podaje adres dostawy i ewentualnie dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania. Zmiana adresu dostawy możliwa jest wyjątkowo, po uzyskaniu zgody IT FASHION oraz przed wydaniem Asortymentu przewoźnikowi/kurierowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał zamówiony Asortyment.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, który wysyłany jest do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest także faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu. Paragon lub faktura jest wystawiana przez Sprzedawcę Asortymentu. W przypadku Zamówienia dotyczącego Asortymentu różnych Sprzedawców Klient otrzyma odrębne dowody sprzedaży (paragon lub faktura).
 5. IT FASHION zastrzega, że w przypadku Zamówienia z logowaniem do Konta bądź Zamówienia bez logowania do Konta, już złożonego na wybrany Asortyment, dokonywanie modyfikacji Zamówienia nie jest możliwe. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Klient zdecyduje się na inny model powinien ponownie złożyć Zamówienie z logowaniem do Konta bądź Zamówienie bez logowania do Konta na alternatywny Asortyment jednocześnie informując mailowo Sklep internetowy Moliera2.com oraz Sklep internetowy PlacTrzechKrzyzy.com o zmianie.

 

V. Ceny asortymentu i koszty dostawy

 

 1. Wszystkie ceny Asortymentu zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Asortymentu nie obejmują kosztów transportu i dostawy Asortymentu. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronach internetowych Sklepu internetowego Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com.
 3. Cena podana przy każdym Asortymencie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Sklep internetowy Moliera2.com oraz Sklep internetowy PlacTrzechKrzyzy.com zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Asortymentu będącego w ofercie Sklepu internetowego Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com, który zmienia swój status z Asortymentu „wkrótce” na Asortyment „nowość” z orientacyjnej na regularną, zgodnie z definicjami Rozdziału I niniejszego regulaminu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Asortymentu w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Koszty dostawy Asortymentu zostaną uwzględnione w paragonie fiskalnym wysyłanym do Klienta wraz z zamówionym Asortymentem. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. W tym celu Klient zaznacza odpowiednią opcję w Zamówieniu.
 6. Klientom, którzy podczas Rejestracji podali numer karty i imię i nazwisko osoby, na którą Karta VIP została wydana, automatycznie naliczany jest aktualnie przysługujący rabat podczas dokonywania Zamówienia z logowaniem do Konta. Rabat nie jest naliczany i nie może być wykorzystywany odnośnie Asortymentu Przyjaciela Moliera 2. Klienci realizujący Zamówienia bez logowania do Konta, chcąc skorzystać z aktualnie przysługującego im rabatu, z zastrzeżeniem postanowień zdania powyższego, każdorazowo podają podczas Zamówienia numer Karty VIP oraz imię i nazwisko osoby, na którą Karta VIP została wydana. Jeśli Klient ma wystarczającą liczbę punktów do udzielenia mu rabatu, z zastrzeżeniem postanowień powyższych, cena zamówionego Asortymentu pomniejszana jest o wartość przyznanego rabatu. Informacja o rabacie widoczna jest w podsumowaniu Zamówienia. Rabat może być wykorzystany wyłącznie przez Klienta na zakup Asortymentu. Kwota stanowiąca równowartość rabatu nie podlega wypłacie na rzecz Klienta. W przypadku zwrotu Asortymentu objętego rabatem, Klient otrzymuje zwrot ceny, pomniejszonej o przyznany na dany Asortyment rabat.

 

VI. Płatności i kody promocyjne

 

 1. Przy składaniu Zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronach Sklepu internetowego Moliera2.com lub Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com. Klient może dokonać płatności korzystając z szybkiego przelewu, karty kredytowej w systemie PAYU, Przelewy24 lub za pobraniem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Płatność za Asortyment za pobraniem możliwa jest w przypadku Zamówienia nie przekraczającego kwoty 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych).
 3. W przypadku wybranego Asortymentu Sklepu internetowegoMoliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com IT FASHION zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia Zamówień lub form dokonania zapłaty za Zamówienie.
 4. Klient może skorzystać z kodu promocyjnego otrzymanego drogą e-mailową od Sklepu internetowego Moliera2.com i/lub Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com lub bonu wartościowego otrzymanego w Salonach stacjonarnych w Warszawie przy ul. Moliera 2 oraz Pl. Trzech Krzyży 3/4 oraz w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 10. Kody rabatowe oraz bony o wartości 200 zł mogą być realizowane tylko i wyłącznie od wartości zamówienia co najmniej 1 500 zł. Kody rabatowe oraz bony są ograniczone czasowo, po upływie daty ważności Klient nie ma możliwości skorzystania ze zniżki. W Sklepie internetowym Moliera2.com oraz Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com udostępniane są szczegółowe warunki aktualnie obowiązujących regulaminów promocji. Kody promocyjne lub bony wartościowe nie obejmują Asortymentu Przyjaciół Moliera 2. Kody lub bony wartościowe nie są wydawane lub naliczane w związku z zakupem Asortymentu Przyjaciół Moliera 2 i nie mogą być wykorzystywane na zakup tego rodzaju Asortymentu.

 

VII. Dostawa asortymentu

 

 1. Dostawa Asortymentu odbywa się w sposób wybrany przez Klienta (kurier bądź odbiór osobisty) i określony w Zamówieniu. Koszty dostawy Asortymentu, o ile są naliczane, opłacane są przez Klienta przy opłacaniu Zamówienia.
 2. Dostawa Asortymentu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej tj. Szwecja, Belgia, Holandia, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Niemcy, Austria, Wielka Brytania, na zasadach określonych poniżej.

 Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt V, VI, VII i VIII stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:

 • Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 • Koszt wysyłki towarów jest zależny od kraju i jest podawany podczas składania zamówienia, w momencie wyboru kraju docelowego.

 • Dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 • Zapłata za towary może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych on-line; nie ma możliwości zamówienia „za pobraniem”.

 • Koszty zwrotu towarów (w ramach zwrotu bądź wymiany) pokrywa Klient.

 1. Przy odbiorze Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki Klient i kurier sporządzają i podpisują odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadamia się o powyższym fakcie IT FASHION.
 2. IT FASHION nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Asortymentu lub opóźnienie w jego dostawie z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności, jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
 3. Klient Sklepu internetowego Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com ma możliwość dodatkowego ubezpieczenia zamówionego Asortymentu zarówno podczas składania Zamówienia z logowaniem do Konta, jak i bez logowania do Konta, na wypadek zagubienia bądź uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską lub inny podmiot, który będzie dostarczał zamówiony Asortyment.  
 4. Wysyłka Asortymentu następuje w ciągu 24 godzin od momentu jego przygotowania do wysyłki. Klient otrzymuje na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, informację o tym, że zamówiony Asortyment został wysłany wraz ze wskazaniem w jakim terminie Asortyment zostanie dostarczony. Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 24 godzin od wysyłki.

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Cały Asortyment dostępny w Sklepie internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest oryginalny i posiada gwarancję jakości producenta. Za oryginalność Asortymentu   oferowanego przez Przyjaciela Moliera 2 ponosi odpowiedzialność Przyjaciel Moliera 2.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie internetowym Moliera2.com i/lub Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com w związku z wadami Asortymentu. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę. Wszystkie roszczenia w związku z reklamacją Asortymentu należy kierować wyłącznie do Sprzedawcy. IT FASHION pośredniczy w procedurze reklamacyjnej dotyczącej Asortymentu Przyjaciela Moliera 2.
 3. Reklamację dotyczącą Asortymentu IT FASHION oraz Przyjaciela Moliera 2 można złożyć drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacja@moliera2.com, jeśli Asortyment został kupiony w Sklepie internetowym Moliera2.com lub na adres reklamacja@plactrzechkrzyzy.com, jeśli Asortyment został kupiony w Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com, telefonicznie dzwoniąc na numer wskazany na stronie głównej serwisów lub w formie listu poleconego na adres: IT FASHION POLSKA GROUP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli zamówienie było składane z logowaniem, datę zakupu, numer transakcji, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, IT FASHION zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji. W przypadku Asortymentu Przyjaciela Moliera 2 IT FASHION zwraca się do Klienta w imieniu Przyjaciela Moliera 2.
 6. Jeżeli zakupiony Asortyment jest wadliwy, Klient może:

        a) żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,

      b) żądać wymiany Asortymentu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

        c) żądać odpowiedniego obniżenia ceny Asortymentu,

        d) odstąpić od umowy, chyba że wady są nieistotne.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Asortymentu nieposiadającego wad, koszty naprawy lub wymiany oraz rodzaj i stopień stwierdzonej wadliwości, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta powyższe żądanie i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 1. Jeśli wadliwy Asortyment zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, wówczas Sprzedawca zwraca koszty odesłania wadliwego Asortymentu poniesione przez Klienta oraz na swój koszt wysyła mu naprawiony lub wymieniony Asortyment. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, a Klient podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy zwrotowi podlegają cena Asortymentu, zapłacona przez Klienta wraz z kosztami poniesionymi przez Klienta, związanymi z dostawą Asortymentu do Klienta oraz odesłaniem Asortymentu do Sklepu internetowego.
 2. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment, a w przypadku przedpłaty na konto na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu.
 3. Sprzedawca  odpowiada za wady Asortymentu jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Asortymentu Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Asortymentu.
 4. Powyższe wymagania, co do postępowania reklamacyjnego nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa. Powyższe wymagania w odniesieniu do konsumentów należy interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

 

IX. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Asortymentu kupionego w Sklepie internetowym Moliera2.com i/lub Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy sprzedaży Asortymentu następuje poprzez wypełnienie na stronie Sklepu internetowego Moliera2.com lub PlacTrzechKrzyzy.com, przez który zostało złożone zamówienie, formularza. Jeżeli zamówienie zostało złożone w Sklepie internetowym Moliera2.com, należy wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.moliera2.com/dpd/create. Jeżeli Asortyment został zakupiony w Sklepie internetowym PlacTrzechKrzyzy.com należy wypełnić formularz na stronie http://www.plactrzechkrzyzy.com/dpd/create formularza. Wraz z wypełnieniem formularza zwrotu Klient ma możliwość automatycznego umówienia kuriera IT FASHION w celu odbioru zwracanego Asortymentu.  
 1. IT FASHION dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment w ciągu 14 dni od otrzymania Asortymentu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment następuje z uwzględnieniem ust. 6 poniżej. Na żądanie Klienta uiszczona przez Klienta należność za Asortyment podlegający zwrotowi może zostać zaliczona na poczet należności za inny Asortyment. Takie żądanie Klient zobowiązany przekazać IT FASHION wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy pod rygorem utraty prawa do zaliczenia uiszczonej należności na poczet ceny za inny Asortyment. W takim przypadku zaliczenie uiszczonej należności na poczet ceny za inny Asortyment następuje w ciągu 14 dni do dnia otrzymania przez Klienta od IT FASHION informacji o potwierdzeniu złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu, a realizacja nowego Zamówienia następuje w ciągu 14 dni od dnia zwrotu przez Klienta Asortymentu objętego deklaracją zwrotu.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, IT FASHION przekaże Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, informację o dalszym postępowaniu oraz adres, na który należy odesłać Asortyment.
 4. Asortyment powinien zostać odesłany przez Klienta na adres podany przez IT FASHION w opakowaniu, w którym go otrzymał, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Asortymentu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Klienta informacji od IT FASHION o potwierdzeniu złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, IT FASHION dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrot następuje w tej samej formie płatności, której użyto przy zakupie Asortymentu, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na podany przez Klienta numer rachunku bakowego. Klient przy zwrocie Asortymentu może skorzystać z usług kuriera IT FASHION. W przypadku innej formy zwrotu Asortymentu zwrotowi podlega także poniesiony przez Klienta koszt dostawy Asortymentu do IT FASHION , z zastrzeżeniem zdania następnego. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy w przypadku skorzystania przez Klienta z innej formy zwrotu aniżeli zwykła przesyłka kurierska. Na życzenie Klienta, IT FASHION może zamiast zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment, zgodnie z niniejszym ustępem, przekazać Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli Zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie, jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, wygenerowany kod stanowiący równowartość zwracanego Asortymentu, który upoważnia do zakupów Sklepach internetowych www.Moliera2.com i www.PlacTrzechKrzyzy.com. Wówczas wartość zakupu zostanie pomniejszona o wartość kodu.
 6. Zwracany Asortyment musi być kompletny i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Asortymentu, zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem), z zastrzeżeniem przewidzianym w zd. 2 i 3 ust. 5 niniejszego Rozdziału. Klient powinien się liczyć z możliwością wykonania prawa odstąpienia i dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
 • Asortymentu o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • Asortymentu, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony, np. bielizna osobista, stroje kąpielowe,
 1. Zwracany Asortyment należy w miarę możliwości odsyłać razem z otrzymanym z nim paragonem fiskalnym lub fakturą.
 2. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, IT FASHION  odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt.
 3. IT FASHION umożliwia Klientowi odstąpienie od umowy sprzedaży na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej bez żadnych konsekwencji, jeżeli Asortyment nie został dostarczony Klientowi, mimo że przewidziany termin dostawy już minął. W takiej sytuacji IT FASHION zwraca kwotę równą uiszczonej cenie Asortymentu i kosztom dostawy.
 4. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu.

 

X. Ochrona danych osobowych

 

 1. Założenie Zamówienia z logowaniem do Konta lub Zamówienia bez logowania do Konta jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wyłącznie związanych z realizacją Zamówienia.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Jedynym administratorem danych osobowych zgromadzonych w celach związanych z działalnością serwisu sprzedaży on-line jest IT FASHION. Przyjaciel Moliera 2 jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych Klienta wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, rozpatrywania reklamacji.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania ich zmiany oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych.
 5. Dane z kart płatniczych używanych do dokonywania transakcji w związku z zakupami dokonywanymi w serwisie nie są przetwarzane przez IT FASHION.
 6. Korzystanie z serwisu sprzedaży on-line oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie.
 7. Za zgodą Klienta Sklep internetowy Moliera2.com i/lub Sklep internetowy PlacTrzechKrzyzy.com przesyła informację handlową, tzw. „newsletter”, zawierającą reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Klient może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie klikając w link zamieszczony każdorazowo w newsletterze „Wypisz z newslettera”. W przypadku powiadomień przesyłanych poprzez SMS, rezygnacja odbywa się poprzez przesłanie wiadomości email na adres kontakt@moliera2.com.
 8. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną stosuje się ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 poz.1030), zgodnie z jej postanowieniami.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronach Sklepu internetowego Moliera2.com i/lub Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta. Sklep internetowy Moliera2.com i Sklep internetowy PlacTrzechKrzyzy.com poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 2. Klientów, którzy dokonali zakupu danego Asortymentu przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin w wiążący w dacie złożenia Zamówienia.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Sklepu internetowego Moliera2.com i Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com), układu i kompozycji stron internetowych Sklepu internetowego Moliera2.com oraz Sklepu internetowego PlacTrzechKrzyzy.com, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody IT FASHION. Nazwy Asortymentu i producentów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, IT FASHION może rozwiązać umowę sprzedaży z Klientem oraz dochodzić stosownych roszczeń, jak również czasowo zablokować dostęp do serwisu.
 5. Wszelkie spory mogące powstać w związku z umową sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a IT FASHION na zasadach określonych w Regulaminie, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 poz.1030).