Wyszukaj
Szukaj Ukryj wyszukiwarkę

PRACA

Cieszymy się, że możliwość rozwoju kariery zawodowej w naszej firmie spotkała się z Twoim zainteresowaniem. W trakcie wypełniania formularza poprosimy o zaznaczenie działu, do którego aplikujesz oraz dołączenie CV w formacie doc, rtf lub pdf. CV można wysłać również na adres: [email protected]

W celu możliwości prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dołączonym CV przez Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354814, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.

Pamiętaj, że w trakcie przeprowadzanego procesu rekrutacyjnego Moliera 2 nie prosi o przekazywanie skanu dokumentów potwierdzających tożsamość, w szczególności dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu.

Dane kontaktowe kandydata

Oświadczenie* Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Moliera2 S.A. ul. Krucza 16/22, Warszawa. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji na oferowane stanowisko. Kandydaci do pracy mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia pod warunkiem braku podstaw do ich dalszego przetwarzania przez Administratora, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na uzasadnionym interesie Administratora, cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów znajduje się tutaj.