Wyszukaj
Szukaj

Polityka prywatności

 

Co zawiera polityka prywatności?

Administrator Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu? Jaka jest podstawa oraz okres przetwarzania przez Nas danych osobowych?

Udostępnianie danych osobowych

Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

Prawa osób, których dane dotyczą

Zmiany w Polityce Prywatności

Jak wykorzystujemy Facebook Conversion Pixel oraz Facebook Remarketing?

Twisto

 

 

Co zawiera Polityka prywatności?

Polityka Prywatności to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Klientów i Użytkowników. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego Moliera2.com, a także za pośrednictwem Salonów stacjonarnych.

Celem Polityki Prywatności jest określenie podejmowanych przez Nas działań, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów lub Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu.

Wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep internetowy, Klient, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu internetowego Moliera2.com. Niezależnie poniżej przedstawiamy niektóre pojęcia używane w niniejszej Polityce Prywatności:

 • Polityka prywatności - niniejsza Polityka prywatności

 

 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Administrator Danych Osobowych

IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797819, NIP 5252794723, REGON 383678538 („Administrator”, „Moliera2.com”, „My”, „Nam”).

Z Administratorem można się skontaktować:

 • Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
 • Mailowo na adres: [email protected]
 • Telefonicznie pod numerem: +48 22 47 000 01

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  realizacją  RODO  pod  adresem  e-mail: [email protected]

 

Jakie dane osobowe gromadzimy, w jakim celu? Jaka jest podstawa oraz okres przetwarzania przez Nas danych osobowych?

Rejestracja Konta

Dane

W celu założenia Konta zbierane i wykorzystywane są przez Nas dane identyfikacyjne takie, jak: imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe: adres e-mail, a także wybrane przez Ciebie hasło. Adres e-mail służy do korzystania ze Strony internetowej i logowania się na niej. Imię i nazwisko jest używane przez Administratora wyłącznie do kontaktu z Klientem. 

Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy powyższe dane osobowe do utworzenia lub prowadzenia Twojego Konta.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach korzystania z Konta stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.

Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Twoje dane osobowe zawarte w Koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania świadczenia usługi prowadzenia Konta w Sklepie internetowym. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem Twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówień.

Zakupy - Zamówienia z logowaniem i bez logowania

Dane

Kiedy dokonujesz zakupu naszych towarów, oprócz danych identyfikacyjnych (jak imię i nazwisko) i kontaktowych (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) zbieramy także informacje dotyczące Twoich zakupów i płatności (np. informacje o zakupionych towarach, wartości zamówienia, sposobie płatności, danych do faktury i adresie dostawy). Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez logowania, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie Konta Sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu Konta.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych w określonych powyżej sytuacjach będzie odbywało się w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również wypełniania obowiązków nałożonych na Nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. wystawienie dokumentu sprzedażowego).

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych dotyczących zakupów jest zawarcie i realizacja umowy, której jesteś stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okresem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia. W przypadku braku zawarcia umowy przetwarzamy Twoje dane - do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 3 lata w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.

Formularz kontaktowy, infolinia, chat, zgłoszenia reklamacyjne

Dane

Chcąc się z nami skontaktować, przesyłasz nam formularz kontaktowy, kontaktujesz się za pomocą infolinii lub chatu. Dane, które nam podajesz obejmują: dane identyfikacyjne (jak imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) oraz inne informacje podane w trakcje prowadzonej korespondencji lub rozmowy. Rozmowy telefoniczne z pracownikami Moliera2.com są rejestrowane.

Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej, prowadzenia chatu bądź zgłoszenia reklamacyjnego.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynika z chęci odpowiedzi na Twoje zapytania i zgłoszenia, a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji klientów. Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Ciebie podczas wypełniania formularzy kontaktowych, połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem usługi chat.

Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Będziemy przetwarzać dane przez czas potrzebny do obsługi pytania przekazanego w formularzu, kontaktowym, chatu, a następnie przez 3 lata w celu ochrony  przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Okres przechowywania nagrań  z rozmów nie przekracza 3 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

 

Wizyta w Sklepie stacjonarnym

Dane

Kiedy odwiedzasz nasz Sklep stacjonarny, Twój wizerunek może zostać zarejestrowany przez nasze kamery monitoringu.

Cel przetwarzania danych

Dzięki używanemu monitoringowi staramy się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w Sklepie stacjonarnym (zarówno Tobie, jak i pracownikom), a także chcemy chronić naszą własność, znajdującą się na terenie Sklepu stacjonarnego, a także własność odwiedzających Sklep. Prowadzimy ciągły monitoring wizyjny niektórych obszarów sklepu i wokół niego. Nie prowadzimy monitoringu w miejscach, gdzie mogłoby to prowadzić do naruszenia Twojej prywatności. Nie wykorzystujemy też zarejestrowanego obrazu do żadnych innych celów. Dostęp do nagrań jest możliwy wyłącznie dla upoważnionych do tego pracowników i nie są one udostępniane nikomu, poza uprawnionymi organami państwowymi, jako materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postępowań.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

Okres przechowywania nagrań  z monitoringu wizyjnego nie przekracza 3 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane (termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).

Newsletter

Dane

W przypadku zapisania się na newsletter, podajesz Nam tylko adres e-mail.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przekazywane w ramach usługi newsletter przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju przetwarzanie danych niesie za sobą analizę Twojego profilu, aby określić jakie są jego preferencje celem wysłania odpowiednich dla Ciebie informacji. Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych w ramach wysyłki newsletter stanowi zasadniczo zgoda udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat usługi newsletter dostępnych jest w regulaminie pod adresem https://www.moliera2.com/static/34/regulamin-promocji-.html.

Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

W przypadku wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte. W efekcie nie będą już wysyłane żadne spersonalizowane reklamy (np. spersonalizowany newsletter, wiadomości e-mail z informacjami itp.).

Programy lojalnościowe - Karta stałego Klienta, Karta, prezentowa

Dane

W przypadku skorzystania z dostępnych programów lojalnościowych, jak z Karty stałego Klienta, Karty prezentowej, potrzebujemy Twoje dane identyfikacyjne, jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przekazywane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym przetwarzane są w celu realizacji usługi, promocji wynikających z posiadanego rabatu oraz w celu informowania o produktach i usługach w programie.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda na uczestnictwo w programie lojalnościowym udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

W przypadku wycofania zgody na uczestnictwo w programie lojalnościowym, Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Powiadomienia, Powiadomienia VIP Serwis

Dane

W przypadku skorzystania z usługi „Zapisz się na powiadomienie” zamieszczonego na Stronie internetowej podajesz Twój adres e-mail.

Cel przetwarzania danych

Dzięki zapisaniu się na powiadomienie otrzymujesz od Nas informację o dostawie rozmiaru, nowościach projektanta, czy przecenie. Twoje dane osobowe przekazane w ramach zapisu na powiadomienie będą przetwarzane przez Nas wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda udzielana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania

W przypadku wycofania zgody na powiadomienia, Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte.

 

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych usług m.in. dostawcom i partnerom:

 • usług związanych z technologią (na przykład wsparcie naszej Strony internetowej i innych systemów, z których korzystamy w celu dostarczenia Ci naszych usług)
 • dostarczającym usługi logistyczne, transportowe i doręczeniowe
 • dostarczającym usługi związane z marketingiem i reklamą (w tym newsletter)
 • dostarczającym usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi, co obejmuje również partnerów, którzy prowadzą naszą infolinię i chat
 • innych usług związanych z obsługą klienta.

Naszym dostawcom i partnerom udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz oraz wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji. Weryfikujemy także, czy zapewniają oni odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać dane osobowe instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami. 

Nasi partnerzy, dostawcy i usługodawcy mają siedziby  w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) - EOG lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Zawsze gdy udostępniamy Twoje dane osobowe wewnętrznie lub osobom trzecim w innych krajach, stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ich ochrony. Opieramy się na:

 • standardowych klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej, (dotyczą one przekazywania danych przez podmiot w granicach UE poza Europejski Obszar Gospodarczy celem zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych)
 • umowie EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności), która chroni dane osobowe przekazywane do Stanów Zjednoczonych.

 

Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje wysyłane przez Stronę internetową, które odwiedzasz. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania Strony Internetowej. Korzystamy z plików cookies w celu:

 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Strony Internetowej
 • statystycznym i analitycznym w celu ulepszenia struktury i zawartości Strony Internetowej
 • reklamowym, dostosowania zawartości Strony internetowej Sklepu internetowego do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej
 • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla Ciebie

Wykorzystywane przez Nas pliki cookies znajdują się tutaj.

Pliki cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Informacje uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować. Możesz zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Możesz również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla niektórych przeglądarek:

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl lub na stronie europejskiej platformy www.allaboutcookies.org.

Profilowanie i śledzenie w sieci

Śledzimy Twój ruch na  Naszej Stronie internetowej, a następnie wykorzystujemy zebrane informacje m.in. w ramach tworzenia tzw. reklamy spersonalizowanej, a także w celu optymalizacji Strony internetowej w celu zwiększenia jej użyteczności. W tym celu wykorzystujemy takie narzędzia, jak: Google AdWords, czy Google Analitics.

Jak wykorzystujemy Google AdWords?

Profilowanie danych Użytkowników przy użyciu Google AdWords następuje za pomocą następujących narzędzi: Remarketingu i funkcji Podobni odbiorcy. Oba te narzędzia pozwalają skierować Nam przekaz reklamowy do Użytkowników, którzy już odwiedzili Naszą Stronę internetową lub do Użytkowników do nich podobnych, a także przygotować dla nich stosowny komunikat np. o produktach lub usługach, którymi Użytkownicy Ci interesowali się podczas odwiedzenia Strony internetowej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis działania narzędzi przy użyciu Google AdWords, takich jak Remarketing i Podobni odbiorcy.

Jak wykorzystujemy remarketing lub funkcję Podobni odbiorcy w reklamach online?

Wykorzystujemy narzędzia remarketingu po to, aby śledzić ruchy Użytkowników w sieci i kierować do nich spersonalizowaną reklamę, opartą na ich preferencjach i ujawnionych przez nich wcześniej zapotrzebowaniu na konkretną usługę lub produkt, której Użytkownicy Ci poszukiwali na Stronie internetowej. Dzięki temu możemy również przekazywać takim Użytkownikom informacje, np. o istniejących promocjach czy ofertach specjalnych na towary lub usługi, którymi Użytkownik był wcześniej zainteresowany.

Podobni użytkownicy są to osoby, które nie przeglądały Strony internetowej, ale ich ogólna charakterystyka jest podobna do charakterystyki użytkowników, którzy Stronę internetową przeglądały. Google na podstawie działań wykonanych w sieci przez takich użytkowników, zwanymi podobnymi, odpowiednio ich kategoryzuje pod kątem podobieństwa do użytkowników. Użytkownikom podobnym do użytkowników, którzy odwiedzili Stronę internetową, może być przez Google wysyłana Nasza reklama, a to na jego wyraźne, oddzielne zlecenie.

Jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają Nasze reklamy w Internecie?

Nasze reklamy są wyświetlane przez dostawców zewnętrznych, w tym m.in przez Google na stronach internetowych takich jak: Google Display Network czyli na stronach internetowych umożliwiających wyświetlanie boksów reklamowych z reklamami kierowanymi za pośrednictwem Google AdWords.

Jak dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie dawnych odwiedzin użytkowników na Naszej Stronie internetowej?

Na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy powierzchni reklamowej odbywa się aukcja. O miejsce w konkretnym boksie walczy kilku reklamodawców, w tym między innymi My. Przy walce o miejsce reklamowe korzystamy z własnej listy swoich odbiorców, która jest oparta o pliki „cookies”, które zostały przez Nas zebrane.

Jak można zrezygnować z plików cookies?

Użytkownicy Strony internetowej mogą zrezygnować z pliku cookies Google korzystając z następującego linka, umożliwiającego zmianę ustawień reklam wyświetlanych przez Google na urządzeniach Użytkowników: https://adssettings.google.pl/authenticated.

Użytkownicy Strony internetowej mogą również zrezygnować z plików cookies dostawców zewnętrznych na stronie Network Advertising Initiative, za pomocą następującego linka: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

Korzystamy z Pikseli remarketingowych DoubleClick. Użytkownik może zrezygnować
z plików cookies DoubleClick poprzez stronę internetową DoubleClick lub Network Advertising Initiative.

Jak wykorzystujemy Google Analitics?

System Google Analitics jest wykorzystywany przez Nas do śledzenia ruchu na Naszej Stronie internetowej, a także tworzenia analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych na Stronie internetowej informacji. Dodatkowo, wykorzystując System Google Analytics, tworzymy również listy marketingowe oparte o konkretne działania podjęte przez Użytkownika na Stronie internetowej.

Narzędzie Google Analytics, z którego korzystamy, przechowuje dane przez okres 50 miesięcy od dnia ich zgromadzenia. Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookies, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).

Użytkownik może samodzielnie wyłączyć śledzenie ruchów na serwisie internetowych IT FASHION, korzystając z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zgodę na używanie plików cookies (w zakresie dotyczącym profilowania) każdy Użytkownik może wyrazić poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej” lub poprzez kliknięcie „X” na Pop – upie pojawiającym się po uruchomieniu strony internetowej IT FASHION.

Zgoda na profilowanie może w każdym momencie zostać odwołana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych osobowych, dokonanych przed jej cofnięciem.

Odwołanie zgody na profilowanie może nastąpić poprzez kliknięcie w poniższy przycisk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Jak wykorzystujemy Facebook Conversion Pixel oraz Facebook Remarketing?

Korzystamy z usług Facebook Conversion Pixel oraz Facebook Remarketing za pomocą których możemy rozpoznać, czy ktoś kliknął na naszą reklamę na Facebooku i następnie został przekierowany na naszą stronę. Nie zbieramy ani nie otrzymujemy przy tym jednak żadnych informacji, które pozwalają na identyfikację konkretnego Użytkownika.

Uzyskane dzięki Facebook Conversion Pixel  informacje służą do tworzenia statystyk o skuteczności i korzystaniu z naszych kampanii reklamowych na Facebooku, co należy traktować jako uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nie zbieramy ani nie otrzymujemy jednak żadnych informacji o tym, którym użytkownikom Facebooka wyświetlone zostały takie ukierunkowane reklamy. Nie możemy przy tym również identyfikować poszczególnych użytkowników.

Więcej informacji o celach i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Facebook, a także możliwych ustawieniach do ochrony prywatności na Facebooku znajduje się w zasadach dotyczących danych Facebooka.

 

Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej (IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

• świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego Moliera2.com usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

• obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego Moliera2.com przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

• w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym Moliera2.com, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy Moliera2.com, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy Moliera2.com innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)ING Bank Śląski S.A.

b)Twisto Polska sp. z o.o.

3.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym Moliera2.com, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy Moliera2.com.

4.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego Moliera2.com przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego Moliera2.com.

5.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym Moliera2.com, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym Moliera2.com a Bankiem.

6.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy Moliera2.com, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy Moliera2.com i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym Moliera2.com a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

Jakie są skutki rezygnacji z używania przez Nas plików cookies mających na celu profilowanie?

Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników Strony internetowej, oznacza, że Użytkownicy nie będą otrzymywali Naszych reklam, które mają związek z aktywnością tych Użytkowników na Stronie internetowej. Innymi słowny, Użytkownicy, którzy wyłączą cookies nie będą w ogóle widzieli Naszych reklam opartych o ciasteczka. Mogą natomiast widzieć inne reklamy, ale ich sposób kierowania nie będzie wykorzystywał cookies.

Jak będzie działać Strona internetowa bez zgody na używanie cookies?

W przypadku braku zgody Użytkowników na używanie plików cookies mających na celu tzw. profilowanie, na urządzeniach Użytkowników nadal zapisywać się będą pliki cookies wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (związane np.
z ustawieniami preferowanego języka, wypełniania formularzy zakupy etc.). Każdy Użytkownik może  zmodyfikować te ustawienia w ramach używanej przez siebie przeglądarki internetowej, jednak wówczas niektóre części Strony internetowej nie będą wtedy działać prawidłowo.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich  przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora; 

c. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;

 • Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
 • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01

[email protected]

 

 

Zmiany w Polityce Prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie internetowej, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

Ostatnia modyfikacja: 04.02.2021 roku.