Wyszukaj

Regulamin promocji „Wielki Shoe”

 

§ 1 ORGANIZATOR

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Wielki Shoe” (dalej „Promocją”).
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulaminem”), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.moliera2.com
 3. Promocja jest organizowana przez IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709586, NIP: 52-52-794-723, REGON: 364788859. (dalej „Organizatorem”).

 

§ 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 

         Promocja obowiązuje w dniach od 01.09.2019 od godz. 00:01 do 31.12.2019 do godz. 23:59

 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 1. Przy dokonaniu zakupu na portalu www.moliera2.com w wysokości minimum 1000 zł Klient otrzyma rabat w wysokości 200 zł. Warunkiem otrzymania rabatu jest wpisanie w koszyku unikatowego kodu który znajduje się na voucherze, który otrzymać można w salonie Wielki Shoe.
 2. Kod nie obowiązuje na produkty Moliera 2 i Przyjaciele (oznaczone niebieską gwiazdką).
 3. Kod nie obowiązuje na produkty z rabatem 70% i wyższym.
 4. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient uiścił za zamówienie.
 5. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi i kwotowymi w sklepie internetowym www.moliera2.com.
 6. Promocja obowiązuje także w salonie stacjonarnym: Moliera 2 I Warszawa. Warunkiem otrzymania rabatu w wysokości 200zł jest dokonanie zakupów o minimalnej wartości 1000zł i przekazanie vouchera podczas płatności. Rabat ten nie łączy się z voucherami kwotowymi, krótkimi akcjami specjalnymi oraz z rabatem na Karcie Stałego Klienta. Promocja nie obowiązuje na produkty z rabatem 70% i wyższym.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin powinien być interpretowany i stosowany zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
 2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin został opublikowany w dniu 01.09.2019 roku.
 4. Wszelkie informacje związane z Promocją Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

 

ZAPISZ SIĘ NA KODY RABATOWE I NEWSLETTER