Wyszukaj
' . Yii::t('views', 'Wyszukaj') ?>

REGULAMIN PROMOCJI "VOUCHER URODZINOWY"


 
1. Organizatorem Promocji "VOUCHER URODZINOWY" (w dalszej części zwanej "Promocją") jest IT FASHION POLSKA GROUP & PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Moliera 2, 00 – 076 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000797819, NIP: 5252794723, REGON: 383678538  (w dalszej części zwana "Organizatorem").

2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (w dalszej części zwanym "Regulaminem"), który dostępny jest on-line na stronie internetowej www.Moliera2.com.

I. Zasady promocji.

1. Przed wzięciem udziału w promocji Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować go.

2. Promocja trwa od 26 lipca 2017 roku do odwołania.

3. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej, z wyjątkiem pracowników Organizatora.

4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie następujących czynności:

a. zapisanie przez Uczestnika do Newslettera Organizatora poprzez wskazanie adresu e-mail na stronie internetowej www.Moliera2.com oraz wybranie opcji "Zapisz się",

a. wpisanie w skazanym polu w formularzu swojej prawidłowej daty urodzenia,

b. potwierdzenie zapisu na newsletter w otrzymanej na wskazany adres e-mail wiadomości.

5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 4 lit. a) powyżej Uczestnik Promocji otrzyma na wskazany adres mailowy w dniu urodzin indywidualny kod rabatowy upoważniający do  20 % zniżki wartości zamówienia, do wykorzystania przy dokonaniu zakupów w sklepie internetowym Moliera2.com. W przypadku zakupu kilku towarów w sklepie internetowym w warunkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, kod promocyjny dotyczy wyłącznie towarów nieprzecenionych. Cena jednostkowa zakupionego asortymentu zostanie proporcjonalnie obniżona w granicach zniżki, przyznanej kodem rabatowym.

6.Kod promocyjny nie działa na produkty Moliera 2 i Przyjaciele - oznaczone niebieską gwiazdką.

7. Kod zniżkowy jest jednorazowy i nie podlega wymianie na jego równowartość pieniężną.

8. Uczestnik może wykorzystać kod zniżkowy w terminie 7 dni od jego otrzymania.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracana jest cena asortymentu uwzględniająca przyznaną na kupiony asortyment towar zniżkę.

10.  Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym www.moliera2.com tj.: promocja „Rabat 100zł", promocja "Valentino 200 zł", oraz ze zniżką Karty Stałego Klienta.

ZAPISZ SIĘ NA KODY RABATOWE I NOWOŚCI